Referensarbeten

Universalbyggen AB har genom åren gjort stambyten i närmare 1000 lägenheter åt företrädelsevis AB Familjebostäder
och AB Stockholmshem. Ett antal stambyten har också utförts åt enskilda bostadsrättsföreningar samt i egna ägda
fastigheter.
 
Reparation av brand och vattenskador har genom åren varit en av  företagets specialiteter. Tusentals försäkringsskador har reparerats åt bla Länsförsäkringar, If, Trygg-Hansa, Västa, Dina försäkringar, Moderna försäkringar, Familjebostäder och Huge Fastigheter..
 
 
Efter stambyte                    Före stambyte
Comments